» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija” na Odluku o ceni vode i odvođenju otpadnih voda sa Odlukom

Akti Grada
1

Pravilnik o službenim legitimacijama inspektora zaposlenih u Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
5

Zaključak

Akti gradskih opština Voždovac
5

Zaključak

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornica i odbornika u Skupštini gradske opštine Vračar 5 Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o dopuni Odluke o određivanju kriterijuma za dodelu poslovnog prostora čiji je korisnik opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju članova i članice stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o izboru članica i člana stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije zamenika predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor” Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
10

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora ustanove Rekreativno-obrazovni centar „Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
10

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora ustanove Rekreativno-obrazovni centar „Vračar”,Beograd

Akti gradskih opština Vračar
10

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora ustanove Rekreativno-obrazovni centar „Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
10

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora ustanove Rekreativno-obrazovni centar „Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
11

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora ustanove Rekreativno-obrazovni centar „Vračar”,Beograd

Akti gradskih opština Vračar
11

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora ustanove Rekreativno-obrazovni centar „Vračar”,Beograd

Akti gradskih opština Vračar
11

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora ustanove Rekreativno-obrazovni centar„Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
11

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar

Akti gradskih opština Vračar
12

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar

Akti gradskih opština Vračar
12

Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Izmene Lokalnog akcionog plana zapošljavanja gradske opštine Novi Beograd za 2011. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Novobeogradske kulturne mreže

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Novobeogradske kulturne mreže

Akti gradskih opština Novi Beograd
13

Rešenje o davanju saglasnosti JP „Poslovni prostor” opština Novi Beograd na Odluku o utvrđivanju zakupnine

Akti gradskih opština Novi Beograd
13

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Rakovica za 2011. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
16

Odluka o davanju ovlašćenja Beću gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
16

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
16

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
16

Poslovnik Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
26

Odluka o potvrđivanju članstva gradske opštine Stari grad u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije

Akti gradskih opština Stari grad
27

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i postupku davanja u zakup i određivanja zakupnine i osnovama uređenja zakupodavnog odnosa za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
27

Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora i imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad” iz reda zaposlenih

Akti gradskih opština Stari grad
27

Odluka o potvrđivanju članstva GO Čukarica u Stalnoj konferenciji gradova i opština – savezu gradova i opština Srbije

Akti gradskih opština Čukarica
28

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i obavezama korisnika prevoza u vozilima javnog gradskog prevoza na svim linijama u integrisanom tarifnom sistemu na području grada Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća
28

Pravilnik o uslovima i postupku odobravanja zakupcu da sopstvenim sredstvima izvede građevinske i građevinsko-zanatske radove

Akti javnih komunalnih preduzeća
30

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode”

Кolektivni ugovori
42

Izmene i dopune Kolektivnog ugovra kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Кolektivni ugovori