» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 97-2023, izdat 2023-11-28
veličina 984.20 Kb
1

Odluka o komunalnom redu

Akti Grada
14

Odluka o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
18

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju plovnih objekata na delu obale i vodenog prostora na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
19

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu

Akti Grada
20

Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata

Akti Grada
20

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Akti Grada
20

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
21

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
21

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti Beograda

Akti Grada
22

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o zaduženju grada Beograda (o prihvatanju obaveze otplate duga) u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije, a po projektima koje je kandidovao grad Beograd

Akti Grada
23

Odluka o podizanju spomen-obeležja StevanuRaičkoviću

Akti Grada
23

Odluka o podizanju spomen obeležja Lazi Kostiću

Akti Grada
23

Odluka o podizanju spomen obeležja Milutinu Milankoviću

Akti Grada
24

Odluka o promeni osnivačkog akta Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda

Akti Grada
25

Plan mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (I faza)

Akti Grada
36

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje gradske opštine Mladenovac

Akti Grada
37

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje gradske opštine Stari grad

Akti Grada
39

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje gradske opštine Zvezdara

Akti Grada
42

Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
42

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
42

Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
43

Rešenje o promeni naziva ulica na teritoriji gradskih opština Voždovac, Palilula i Savski venac

Akti Grada
43

Rešenje o dodeli naziva ulica na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti Grada
45

Rešenje o izmeni osnivačkog akta Turističke organizacije Beograda

Akti Grada
45

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Turističke organizacije Beograda

Akti Grada
45

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda 45 Rešenje o imenovanju Organizacionog odbora stalne manifestacije u oblasti sporta od značaja za grad Beograd – Maraton

Akti Grada
46

Rešenje o imenovanju Izvršnog odbora stalne manifestacije u oblasti sporta od značaja za grad Beograd – Maraton

Akti Grada
46

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, iz Beograda, Kalemegdan 14

Akti Grada
46

Pokazatelj rasta potrošačkih cena u martu 2011. godine

Akti Grada