» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Pravilnik o kriterijumima i merilima za utvrđivanje liste reda prvenstva za prvi izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima

Akti Grada
3

Pokazatelj rasta potrošačkih cena u septembru 2011. godine

Akti Grada
3

Rešenje o visini koeficijenata za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
5

Odluka o rebalansu budžeta opštine Grocka za 2011. godinu

Akti gradskih opština Grocka
8

Odluka o smanjenju nenovčanog kapitala JKSP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
8

Odluka o izmeni Odluke o pripajanju Javnog preduzeća za stambene usluge opštine Grocka Javnom komunalnom preduzeću „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
9

Peta odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Odluka o dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Obrenovac 12 Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za gradsku opštinu Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
14

Odluka o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje u gradskoj opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Rešenje o trećoj izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Odluka o održavanju čistoće u gradskoj opštini Sopot (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Sopot
17

Ispravka Odluke o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima

Ispravke
17

Ispravka Odluke o završnom računu budžeta grada Beograda za 2010. godinu

Ispravke
17

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Stevan Sremac”, Beograd

Ispravke