» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2011. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Odluka o potvrđivanju članstva gradske opštine Zvezdara u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Zemun, Republika Srbija, i grada Sentandreje, Republika Mađarska

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
8

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
8

Odluka o mirnom rešavanju sporova u postupku medijacije

Akti gradskih opština Palilula
8

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
9

Odluka o dodeli nagrade opštine Čukarica „Matija Ban” za 2011. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
9

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
9

Rešenje o razrešenju člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
9

Rešenje o imenovanju člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
9

Odluka o osnivanju mesnih zajednica Radiofar i Novi Surčin

Akti gradskih opština Surčin
12

Ispravka Odluke o zaduženju grada Beograda za finansiranje kapitalnih investicionih radova

Ispravke
41

Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, rokovima i načinu plaćanja članarine (doprinosa) Privrednoj komori Beograda u 2012. godini

Akti javnih komunalnih preduzeća