» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
4

Odluka o budžetu gradske oštine Novi Beograd za 2012. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
11

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
11

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
11

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2012. godinu

Akti gradskih opština Palilula
21

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
21

Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
24

Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za gradsku opštinu Palilula „Palilula – invest”

Akti gradskih opština Palilula
25

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Beća gradske opštine Palilula Zoranu Nediću zbog podnete ostavke

Akti gradskih opština Palilula
25

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Beća gradske opštine Palilula Branku Božiću zbog podnete ostavke

Akti gradskih opština Palilula
25

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
25

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Palilula u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Palilula
26

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
26

Odluka o budžetu opštine Grocka za 2012. godinu

Akti gradskih opština Grocka
33

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP „Bodovod i kanalizacija” Grocka o povećanju cena usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka