» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje taksi prevoza

Akti Grada
4

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o ispitivnju pogodnosti i klasifikaciji taksi vozila 2 Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva o izgledu i izdavanju taksi isprava i oznaka

Akti Grada
4

Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada Beograda koji su raspisani za 6. maj 2012. godine

Akti Grada
6

Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za pojedine radnje u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, koji su raspisani za 6. maj 2012. godine sa obrascima

Akti Grada
38

Odluka o izmeni Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
39

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zvezdara i opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
40

Odluka o dodeli javnih priznanja – zahvalnica

Akti gradskih opština Zvezdara
40

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave na teritoriji gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
40

Odluka o ustanovljenju nagrade „Policajac meseca”

Akti gradskih opština Mladenovac
41

Odluka o poslovnom prostoru gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
47

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila

Akti gradskih opština Mladenovac
48

Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Ispravke