» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
9

Odluka o finansiranju nastavnika razredne nastave angažovanih za obavljanje poslova u produženom boravku učenika III i IV razreda osnovnih škola

Akti Grada
10

Odluka o finansijskoj pomoći penzionerima Beograda

Akti Grada
10

Odluka o nagradi grada Beograda „Policajac meseca”

Akti Grada
11

Odluka o dopuni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti Grada
11

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

Akti Grada
11

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka učenika na rekreativnoj nastavi i troškova ekskurzije

Akti Grada
12

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansiranju programa, projekata i investicionih aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2013. i 2014. godini

Akti Grada
13

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o zaduženju grada Beograda za finansiranje Projekta unapređenja beogradskog javnog prevozai saobraćajne infrastrukture

Akti Grada
13

Odluka o investicionom programu Agencije za investicije i stanovanje Gradske uprave grada Beograda u 2013. i 2014. godini

Akti Grada
14

Odluka o otpisu dugovanja Poljoprivredne korporacije „Beograd” AD Beograd, u restrukturiranju i njegovih zavisnih društava „PKB Agroekonomik” DOO, u restrukturiranju i „Beterinarske stanice PKB” DOO u restrukturiranju po osnovu izvornih i ustupljenih javnih prihoda grada Beograda, zaključeno sa stanjem na dan 31. marta 2012. godine 14 Pravila Beogradskog letnjeg festivala BELEF

Akti Grada
15

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje gradske opštine Stari grad

Akti Grada
19

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Vračar

Akti Grada
22

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje gradske opštine Barajevo

Akti Grada
22

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje gradske opštine Novi Beograd

Akti Grada
25

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Palilula

Akti Grada
29

Rešenje o razrešenju jednog broja članova i zamenika članova Gradske izborne komisije

Akti Grada
29

Rešenje o imenovanju jednog broja članova i zamenika članova Gradske izborne komisije

Akti Grada
29

Zaključak o izmeni Zaključka o pristupanju promeni Statuta grada Beograda

Akti Grada
29

Zaključak o ispravci Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

Akti Grada
30

Zaključak o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Beograda za 2011. godinu

Akti Grada
30

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima

Akti Grada
31

Odluka o određivanju Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Obrenovac, koji će se održati u 2012. godini

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Odluka o određivanju izgleda i boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Obrenovac, koji će se održati u 2012. godini

Akti gradskih opština Obrenovac