» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Izmena socijalnog programa za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač grad Beograd, u procesu restrukturiranja i organizacionih promena ustanova

Akti Grada
1

Pokazatelj rasta cena na malo u junu 2004. godine

Akti Grada
1

Odluka o završnom računu budžeta opštine Voždovac za 2003. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
3

Odluka o završnom računu budžeta opštine Palilula za 2003. godinu

Akti gradskih opština Palilula
7

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Palilula za 2004. godinu

Akti gradskih opština Palilula
12

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
12

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2004. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
13

Odluka o pristupanju izgradnji objekata za potrebe socijalnih grupa na teritoriji opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
13

Odluka o izmeni Odluke o predsedniku, potpredsedniku i članovima Izvršnog odbora na stalnom radu u Skupštini opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
14

Odluka o završnom računu budžeta opštine Savski venac za 2003. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
16

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Savski venac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
17

Odluka o završnom računu budžeta opštine Stari grad za 2003. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
19

Odluka o dopunskom budžetu opštine Stari grad za 2004. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
19

Rešenje o razrešenju Miloša Aligrudića funkcije člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o imenovanju Petra Bojovića za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
20

Odluka o završnom računu budžeta opštine Grocka za 2003. godinu

Akti gradskih opština Grocka
24

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Grocka
24

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrednosti boda za obračunavanje visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2004. godini

Akti gradskih opština Grocka
25

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
26

Odluka o izmeni i dopuni odluke o određivanju delova urbanističkih planova koji se mogu primenjivati do donošenja novih urbanističkih planova

Akti gradskih opština Grocka
26

Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za gasifikaciju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o sahranjivanju i grobljima

Akti gradskih opština Grocka
27

Odluka o dopuni i izmenama Odluke o održavanju čistoće u posebnim naseljenim mestima na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
27

Odluka o izmenama Odluke o opštem komunalnom uređenju naselja na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
28

Odluka o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
29

Odluka o uslovima i načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Odluka o snabdevanju vodom opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
36

Odluka o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima

Akti gradskih opština Grocka
39

Odluka o držanju životinja na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
43

Odluka o radnom vremenu u određenim delatnostima i na određenim poslovima na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
46

Odluka o uspostavljanju saradnje između opštine Grocka i opštine Retimnon

Akti gradskih opština Grocka
46

Rešenje o imenovanju Izborne komisije opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
46

Odluka o dodeli nagrade opštine Lazarevac za stvaralaštvo mladih

Akti gradskih opština Lazarevac
47

Odluka o dodeli Vidovdanske nagrade opštine Lazarevac Miliji Beliću

Akti gradskih opština Lazarevac
47

Odluka o dodeli Vidovdanske nagrade opštine Lazarevac Zoranu Beloševiću

Akti gradskih opština Lazarevac
47

Odluka o zavr{nom ra~unu buxeta op{tine Sopot za 2003. godinu

Akti gradskih opština Sopot
49

Odluka o postupku i kriterijumima za utvrđivanje zakupnine za građevinsko zemljište

Akti gradskih opština Sopot
49

Plan postavljanja letnjih bašta ugostiteljskih objekata na javnim površinama u Sopotu

Akti gradskih opština Sopot
50

Plan postavljanja kioska i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot