» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mreži osnovnih škola u Beogradu

Akti Grada
1

Odluka o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača u gradu Beogradu

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Malog pozorišta „Duško Radović” iz Beograda, ul. Aberdareva br. 1

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci grada Beograda iz Beograda, ul. Knez Mihailova br. 56

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Turističkoj organizaciji Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o određivanju opštih stajališta za autobuse na međumesnim linijama

Akti Grada
3

Odluka o konsolidovanom završnom računu Budžeta gradske opštine Čukarica za 2011. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora KC „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora KC „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
10

Odluka o usvajanju Strategije održivog razvoja gradske opštine Surčin 2012–2021.

Akti gradskih opština Surčin
10

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
10

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
11

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
11

Ispravka Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda

Ispravke