» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 60-2023, izdat 2023-08-01
veličina 299.33 Kb
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deo područja centralne zone, blok između ulica: 27. marta, Bladetine, Knez Danilove i Ruzveltove za blok 1, zona A, između ulica: Kraljice Marije, Ivankovačke, Knez Danilove i Ruzveltove, gradska opština Palilula

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za gasifikaciju privrednih zona uz auto-put Beograd–Pančevo, gradskaopština Palilula

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između trase UMP-a i ulica Zičke, Dravske i Kajmakčalanske, gradska opština Zvezdara

Akti Grada
4

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP SRPC „Milan Gale Muškatirović” broj 374/1 od 23. februara 2012. godine sa Odlukom

Akti gradskih opština Stari grad
7

Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Lazarevac na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Lazarevac održanih 6. i 20. maja 2012. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
8

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
8

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
8

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
8

Rešenje o obrazovanju Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Sopot
9

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
9

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
9

Rešenje o izboru članova Beća gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
9

Rešenje o prestanku mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
10

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
10

Rešenje o razrešenju direktora JKP „Sopot” – 10

Akti gradskih opština Sopot
10

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Sopot”

Akti gradskih opština Sopot
10

Rešenje o razrešenju direktora JKP „Pijace Ropočevo”

Akti gradskih opština Sopot
11

Rešenje o imenovanju direktora JKP „Pijace Ropočevo”

Akti gradskih opština Sopot
11

Rešenje o razrešenju direktora JP „Direkcija za izgradnju opštin Sopot”

Akti gradskih opština Sopot
11

Rešenje o imenovanju direktora JP „Direkcija za izgradnju opštine Sopot”

Akti gradskih opština Sopot