» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Beograda

Akti Grada
4

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
4

Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
4

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
4

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine grada Beograda

Akti Grada
4

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o prestanku mandata gradonačelnika grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o prestanku mandata zamenika gradonačelnika grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o prestanku mandata članovima Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta zaposlenih Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Akti Grada
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika i odbornica Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o izboru predsednice Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o postavljenju sekretarke Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o izboru članova i članica Komisije za propise, upravu i administrativno-mandatna pitanja

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o obrazovanju Berifikacionog odbora

Akti gradskih opština Čukarica
8

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica izabranih na izborima održanim 6. maja 2012. godine

Akti gradskih opština Čukarica
8

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
9

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
9

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
9

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
9

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o prestanku mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
11

Odluka

Akti gradskih opština Surčin
11

Odluka

Akti gradskih opština Obrenovac