» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni Rešenja o visini premije za mleko u 2012. godini

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni Rešenja o visini premije za nabavku i odgoj provotelki u 2012. godini

Akti Grada
3

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o prestanku funkcije zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o izboru članova Saveta za budžet i finansije

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o izboru članova Saveta za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o izboru članova Saveta za borbu protiv korupcije

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o izboru članova Komisije za propise

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o izboru članova Komisije za predstavke i žalbe

Akti gradskih opština Lazarevac
35

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora „Prvog prigradskog pozorišta „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
35

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora „Prvog prigradskog pozorišta „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
35

Rešenje o osnivanju Opštinskog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Rešenje o prestanku funkcije zamenika načelnika Uprave gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
36

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
36

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
36

Četvrta odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
38

Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Rešenje o razrešenju Izborne komisije gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
40

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
40

Rešenje o izboru članova Komisije za administrativna i mandatna pitanja Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
40

Rešenje o izboru članova Komisije za propise Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
41

Rešenje o razrešenju izborne komisije

Akti gradskih opština Surčin
41

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
42

Rešenje o izboru predsednice gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
42

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
42

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
42

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
42

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
43

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin 43 Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin 43 Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribucije gasa

Akti gradskih opština Surčin
43

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribucije gasa

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribucije gasa

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
45

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
45

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
45

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
45

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
45

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
46

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
46

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
46

Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin