» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
1

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u avgustu 2012. godine

Akti Grada
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranica gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
3

Odluka o izmenama Odluke o Upravi gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
4

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
4

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Rakovica za 2011. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
13

Odluka o drugom rebalansu budžeta gradske opštine Rakovica za 2012. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
17

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
17

Rešenje o izboru stalnih i povremenih radnih tela

Akti gradskih opština Rakovica
19

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
20

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
20

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
20

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
20

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
20

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
21

Rešenje o razrešenju predsednika, i člana Nadzornog odbora JP „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
21

Rešenje o imenovanju predsednika i zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora JP „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
21

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora JP „Poslovni centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
21

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP „Poslovni centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
22

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Poslovni centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
22

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora JP „Poslovni centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
22

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
22

Rešenje o prestanku mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o imenovanju direktora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o imenovanju direktora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
24

Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Mladenovac
30

Odluka o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Odluka o javnim priznanjima gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Mladenovac
33

Rešenje o razrešenju dužnosti načelnika Uprave gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Uprave gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
33

Sporazum o produženju roka važenja primene kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Beograd

Кolektivni ugovori