» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o cenama usluga za izvršenje programa u delatnosti društvene brige o deci u Beogradu

Akti Grada
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
16

Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor Savski venac”

Akti gradskih opština Savski venac
21

Lokalni akcioni plan zapošljavanja gradske opštine Savski venac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
26

Odluka o unutrašnjem uređenju Uprave gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
32

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
37

Odluka o promeni osnivačkog akta Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
41

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
41

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
41

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
41

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
41

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
42

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za toplifikaciju gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
45

Odluka o promeni i usaglašavanju osnivačkog akta Javnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Grocka sa Zakonom o javnim preduzećima

Akti gradskih opština Grocka
50

Odluka o promeni i usaglašavanju osnivačkog akta Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine Grocka” sa Zakonom o javnim preduzećima 47 Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pripajanju Javnog preduzeća za stambene usluge opštine Grocka Javnom komunalnom preduzeću „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
52

Poslovnik Beća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac