» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2012. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2013. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
18

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
24

Odluka o završnom računu gradske opštine Savski venac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
62

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
79

Odluka o postupku izdavanja poslovnih prostorija u zakup Javnog preduzeća „Poslovni prostor Savski venac”

Akti gradskih opština Savski venac
82

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
87

Druga odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
91

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
91

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
91

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
91

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
92

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca 92 Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
92

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
92

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
93

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Кolektivni ugovori