» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Izveštaj o radu Zaštitnika građana za 2012. godinu

Akti Grada
13

Odluka o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
13

Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2012. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
22

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Barajevo za 2013. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
29

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2013. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za informisanje „Radio-Lazarevac” uLazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu plana i programa poslovanja Javnog preduzeća za informisanje „Radio-Lazarevac” u Lazarevcu za 2013. godinu – drugi rebalans

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac“, Lazarevac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Statut Javnog preduzeća „Poslovni prostor Vračar”

Akti javnih komunalnih preduzeća
50

Ispravka Pokazatelja povećanja potrošačkih cena u martu 2013. godine

Ispravke