» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o završnom računu budžeta grada Beograda za 2012. godinu

Akti Grada
61

Odluka o rebalansu budžeta grada Beograda za 2013. godinu

Akti Grada
94

Odluka o izmeni Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu odnosno gradskim opštinama u 2013. godini

Akti Grada
95

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2014. i 2015. godini

Akti Grada
99

Odluka o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
106

Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga 102 Odluka o izmeni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

Akti Grada
106

Odluka o dopunama Odluke o održavanju čistoće 106 Odluka o zaduženju grada Beograda za finansiranje kapitalnih projekata

Akti Grada
107

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o zaduženju grada Beograda za finansiranje dela Projekta unapređenja beogradskog javnog prevoza i saobraćajne infrastrukture

Akti Grada
107

Odluka o podizanju spomen-obeležja ZoranuĐinđiću

Akti Grada
108

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

Akti Grada
108

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd i imenovanju predsednika i članova komisije

Akti Grada