» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode i odvođenja otpadnih voda Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija” sa Odlukom

Akti Grada
2

Odluka o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
3

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
3

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Izborne komisije gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
4

Odluka o usaglašavanju Statuta gradske opštine Čukarica sa Statutom grada Beograda

Akti gradskih opština Čukarica
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Čukarica za 2013. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o prestanku mandata Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o imenovanju Komisije za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
11

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
12

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za informisanje „Radio-Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ za 2013. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Prve izmene Programa poslovanja i rada sa finansijskim planom za 2013. godinu Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac za 2013. godinu – Prva izmena

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Turističke organizacije gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Turističke organizacije gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Fonda „Muzej Kolubarske bitke”

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća – Gradskog saobraćajnog preduzeća „Beograd”

Кolektivni ugovori
33

Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP „Javno osvetljenje” Beograd

Кolektivni ugovori