» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centralne zone Obrenovaca za područje „3D”, gradska opština Obrenovac

Akti Grada
2

Odluka o podršci sprovođenju prioritetnih nacionalnih politika u oblasti socijalnih usluga na nivou gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o izboru članova Beća gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o izmenama Statuta gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
6

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2013. godinu

Akti gradskih opština Palilula
14

Odluka o usaglašavanju Statuta gradske opštine Rakovica sa Statutom grada Beograda

Akti gradskih opština Rakovica
15

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Rakovica za 2012. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
24

Odluka o prvom rebalansu budžeta gradske opštine Rakovica za 2013. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
29

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
34

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
40

Odluka o podršci sprovođenju prioritetnih nacionalnih politika u oblasti socijalnih usluga na nivou gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
40

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica” 40 Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
40

Rešenje o imenovanju Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
41

Rešenje o razrešenju članova stalnih radnih tela gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
41

Rešenje o izboru članova stalnih radnih tela gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
41

Rešenje o razrešenju članova saveta mesnih zajednica „Mitar Bakić” i „Sunčani breg”

Akti gradskih opština Rakovica
41

Rešenje o izboru članova saveta mesnih zajednica „Mitar Bakić” i „Sunčani breg”

Akti gradskih opština Rakovica
42

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
42

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JP „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
42

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JP „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
42

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
42

Rešenje o prestanku mandata Upravnog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
43

Rešenje o prestanku mandata Upravnog odbora JP „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
43

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
43

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
43

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
44

Rešenje o prestanku mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
44

Rešenje o prestanku mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
44

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
45

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
45

Kolektivni ugovor Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”

Кolektivni ugovori