» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu na Terazijama iz Beograda, Trg Nikole Pašića br. 3

Akti Grada
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
2

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o kriterijumima i merilima za utrvđivanje liste reda prvenstva za prvi izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima

Akti Grada
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka prava korišćenja građevinskog zemljišta na 14187/90708 udela katastarske parcele br. 832/1 KO Novi Beograd VAPA GRAĐEVINSKOM PROMETNOM PREDUZEĆU DOO BEOGRAD, ul. Bulevar vojvode Mišića br. 37 sa Zaključkom o ispravci Rešenja

Akti Grada
2

Rešenje o prestanku prava korišćenja građevinskog zemljišta Privrednom društvu za razvoj projekata nekretnina DELREAL 1 DOO Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7B na katastarskim parcelama broj 511, 526/2, 526/4, 527/1, 527/2, 527/3, 527/4, 528/1, 528/2, 529/1, 529/2, 530/1, 530/2, 531/1, 531/2, 531/3, 532/1, 6636/6 i 6637/3 sve KO Novi Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda – pešačke zone

Akti Grada
3

Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u julu 2013. godine

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „Grocka” na Odluku o utvrđivanju cena usluga prevoza preko Dunava sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke Upravnog odbora JPKP „Lazarevac” Lazarevac broj 091-IX/13-1-van. od 29. maja 2013.godine o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i iznošenja smeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i prečišćenim tekstom Cenovnika

Akti gradskih opština Obrenovac
10

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
12

Odluka o izmeni Odluke o Upravi gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Surčin za 2013. godinu

Akti gradskih opština Surčin
19

Odluka

Akti gradskih opština Surčin
20

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
20

Kolektivni ugovor Turističke organizacije Beograda

Кolektivni ugovori
30

Ispravka Odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila „Mladenovac”, Mladenovac

Ispravke