» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u junu 2013. godine

Akti Grada
1

Statut gradske opštine Zemun (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Zemun
15

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
16

Odluka o dodeli javnih priznanja gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
17

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora iz reda zaposlenih Javnog preduzeća „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
17

Odluka o drugom rebalansu budžeta gradske opštine Stari grad za 2013. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
27

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upotrebi grba i zastave gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
27

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove kulture gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
27

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

Akti gradskih opština Stari grad
30

Rešenje o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
33

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad Zorice Buković Bujović

Akti gradskih opština Stari grad
34

Rešenje o postavljenju Zorice Buković Bujović za javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
34

Rešenje o postavljenju Marije Jončić za zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
34

Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
34

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
35

Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnicentar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
35

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
35

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac