» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
3

Rešenje o prestanku funkcije člana Beća gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
4

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za komunalne delatnosti, urbanizam i zaštitu životne sredine Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
4

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za pitanja lokalne samouprave Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
4

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
4

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
5

Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornici u Skupštini gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
27

Rešenje o razrešenju zamenika člana Izborne komisije gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
27

Rešenje o imenovanju zamenice člana Izborne komisije gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
27

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
27

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
27

Rešenje o razrešenju člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o imenovanju člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o razrešenju direktora JP „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
28

Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
28

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
41

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Mandatne komisije

Akti gradskih opština Lazarevac
41

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
41

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
41

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
41

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
42

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
42

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
42

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za informisanje „Radio-Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
42

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za informisanje „Radio-Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
43

Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Fonda „Muzej Kolubarske bitke”

Akti gradskih opština Lazarevac
43

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda „Muzej Kolubarske bitke”

Akti gradskih opština Lazarevac
43

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni Statuta Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
43

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
43

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac za period 1. januar 2013 – 30. jun 2013. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
43

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Sopot” Sopot

Akti gradskih opština Sopot
44

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Pijace Ropočevo” Sopot – 44

Akti gradskih opština Sopot
44

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine Sopot” Sopot

Akti gradskih opština Sopot
44

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Sopot

Akti gradskih opština Sopot