» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Nenadu Jezdiću

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna LJiljani Arsenović

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna prim. dr Bladimiru Špici

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Milošu Peoviću

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Milovanu Mići Stojanoviću

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Ivanu Soču 2 Odluka o dodeli Povelje o javnom priznanju sa medaljom – počasni građanin Zemuna NJegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna SBEBOR savezu Beograda

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
10

Odluka o drugom rebalansu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2013. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Beću gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Odluka o dopuni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Odluka o osnivanju „Humanitarne fondacije opštine Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora „Humanitarne fondacije opštine Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Novobeogradske kulturne mreže – 17

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o razrešenju direktora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
18

Odluka o dopunama Odluke o dodeli javnih priznanja gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
18

Odluka o ustupanju na korišćenje kotlarnice Javnom preduzeću za toplifikaciju gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
18

Odluka o smanjenju nenovčanog kapitala JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
19

Odluka o povećanju nenovčanog kapitala JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
19

Odluka

Akti gradskih opština Grocka
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Aneks Plana i programa poslovanja JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka za 2013. godinu sa finansijskim planom

Akti gradskih opština Grocka
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Aneks II Plana i programa poslovanja JKP „Grocka” za 2013. godinu sa finansijskim planom

Akti gradskih opština Grocka
20

Rešenje o davanju saglasnosti JP „Bodovod i kanalizacija” Grocka na Odluku o povećanju cena vode, kanalizacije i naknade za merno mesto sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka
20

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Četvrta odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Odluka o dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta – Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Odluka o dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta – Odluke o organizovanju Javnog preduzeća Sportstko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Odluka

Akti gradskih opština Obrenovac