» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o promeni osnivačkog akta Privrednog društva „Arena Beograd” d.o.o.

Akti Grada
3

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđava”, Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđava”, Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Javno osvetljenje”, Beograd

Akti Grada
4

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Javno osvetljenje”, Beograd

Akti Grada
4

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije banje u Ovči, gradska opština Palilula

Akti Grada
5

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela Bloka 51 u Novom Beogradu, prostor između ulica Marka Čelebonovića i Partizanske avijacije, gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
6

Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u novembru 2013. godine

Akti Grada
7

Odluka o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača u gradskoj opštini Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
7

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad Radoslavu Lekiću zbog podnete ostavke

Akti gradskih opština Stari grad
7

Odluka o trećem rebalansu budžeta gradske opštine Stari grad za 2013. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
17

Odluka o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
17

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Statuta Ustanove kulture gradske opštine Stari grad „Parobrod” sa Izmenama i dopunama Statuta

Akti gradskih opština Stari grad
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans programa poslovanja JP SRPC „Milan Gale Muškatirović

Akti gradskih opština Stari grad
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP SRPC „Milan Gale Muškatirović

Akti gradskih opština Stari grad
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje o određivanju visine zakupnine poslovnog prostora JP SRPC „Milan Gale Muškatirović” sa Rešenjem

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju Cenovnika JP SRPC „Milan Gale Muškatirović” sa Odlukom

Akti gradskih opština Stari grad
23

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Uprave gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
24

Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, rokovima i načinu plaćanja članarine (doprinosa) Privrednoj komori Beograda u 2014. godini

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija