» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Vračar za 2013. godinu

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Vračar za 2014. godinu

Akti gradskih opština Vračar
8

Odluka o sufinansiranju sportskih programa i aktivnosti iz budžeta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
11

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
14

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
15

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade

Akti gradskih opština Vračar
16

Odluka o nagrađivanju učenika i studenata iz budžeta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
17

Odluka o utvrđivanju kriterijuma i postupka za odobravanje finansijske pomoći iz budžeta

Akti gradskih opština Vračar
17

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
19

Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta gradske opštine Vračar u 2014. i 2015. godini

Akti gradskih opština Vračar
20

Odluka o ustanovljavanju takmičenja učenika u recitovanju „Kraljevstvo poezije”

Akti gradskih opština Vračar
20

Odluka o izboru zaštitnice građana/građanki gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
20

Rešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
21

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
21

Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
24

Odluka o usvajanju Strateškog plana razvoja gradske opštine Čukarica 2014–2020

Akti gradskih opština Čukarica
25

Odluka o dodeli nagrade opštine Čukarica „Matija Ban” za 2013. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kulturne ustanove „Galerija ,73”

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o imenovanju direktora Kulturne ustanove „Galerija ,73”

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
25

Odluka o privremenom finansiranju GO Čukarica za period januar–mart 2014. godine

Akti gradskih opština Čukarica
26

Odluka o privremenom finansiranju opštine Barajevo za period 1. januar – 31. mart 2014. godine

Akti gradskih opština Barajevo
31

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd (prečišćen tekst)

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija