» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u gradskoj opštini Novi Beograd za period 2014–2017

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Rakovica za period I–III 2014. godine

Akti gradskih opština Rakovica
22

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Stari grad u 2014. godini

Akti gradskih opština Stari grad
22

Peta odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeća Sportsko-kulturnicentar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac u periodu januar–mart 2014. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
38

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Sopot u 2014. godini

Akti gradskih opština Sopot
38

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Sopot”

Akti gradskih opština Sopot