» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o izmeni i dopuni odluke o Upravi gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o pružanju pravne pomoći

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o uslovima za ostvarivanje prava i nosiocima prava na finansijsku pomoć iz budžeta gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove kulture „Buk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara” za 2014. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” za 2014. godinu sa analizom poslovanja u 2013. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Zvezdara za 2014. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Zemun za period januar–mart 2014. godine

Akti gradskih opština Zemun
11

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Palilula za period januar–mart 2014. godine

Akti gradskih opština Palilula
18

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
19

Rešenje o izboru dva člana Beća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
19

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
30

Poslovnik Skupštine gradske opštine Barajevo 19 Odluka o četvrtom rebalansu budžeta gradske opštine Barajevo za 2013. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
36

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
36

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
37

Odluka o podizanju i održavanju spomenika, spomen-ploča i skulpturalnih dela na teritorijigradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
38

Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o utvrđivanju cena pogrebnih usluga JKP „10. oktobar” Barajevo sa odlukom

Akti gradskih opština Barajevo
38

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Grocka za 2014. godinu

Akti gradskih opština Grocka
42

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Mladenovac za period januar–mart 2014. godine

Akti gradskih opština Mladenovac