» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o razrešenju pojedinih članova i zamenika članova Gradske izborne komisije

Akti Grada
1

Rešenje o imenovanju pojedinih članova i zamenika članova Gradske izborne komisije

Akti Grada
1

Rešenje o razrešenju zamenika gradskog javnog pravobranioca

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace”, Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”, Beograd 2 Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane”

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”, Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji Program rada UFK – SRC „Tašmajdan” za 2014. godinu 3 Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji Program rada SRC „Pionirski grad” za 2014. godinu

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji Program rada Gradskog centra za fizičku kulturu – GCFK za 2014. godinu

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik urbanističkih usluga JP „Urbanistički zavod Beograda” sa Odlukom o usvajanju cenovnika i Cenovnikom 3

Akti Grada
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o izboru članova Berifikacionog odbora

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine gradske opštine Voždovac – 6

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije sekretara Skupštine gradske opštine Voždovac – 6

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
7

Statut gradske opštine Stari grad (drugi prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Stari grad
22

Odluka o izmeni Poslovnika Opštinske izborne komisije opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac