» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o izmeni Odluke o privremenom finansiranju grada Beograda za period januar–mart 2014. godine

Akti Grada
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
3

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
3

Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i nezaposlene porodilje za 2014. godinu

Akti Grada
3

Zaključak o izmeni interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
4

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Voždovac za period januar–mart 2014. godine

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Novi Beograd u periodu januar–mart 2014. godine

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Grocka za 2013. godinu

Akti gradskih opština Grocka
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JP „Bodovod i kanalizacija” Grocka za 2014. godinu sa Odlukom o usvajanju Cenovnika i Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka
15

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Lazarevac za period januar–mart 2014. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Surčin za 2013. godinu

Akti gradskih opština Surčin
23

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Surčin u periodu od 2013. do 2017. godine

Akti gradskih opština Surčin
23

Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije gradske opštine Surčin u 2013. godini

Akti gradskih opština Surčin
23

Odluka o usvajanju godišnjeg Plana rada Štaba za vanredne situacije gradske opštine Surčin za 2014. godinu

Akti gradskih opština Surčin
23

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Surčin u stalnom sastavu 23 Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Izborne komisije u stalnom sastavu gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
24

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru članova Komisije za propise Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
24

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru Saveta Mesne zajednice „Bečmen” na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
24

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru Saveta Mesne zajednice „Petrovčić” na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
24

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru Saveta Mesne zajednice „Boljevci” na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
25

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru Saveta Mesne zajednice „Boljevci” na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
25

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru Saveta Mesne zajednice „Jakovo” na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
25

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru Saveta Mesne zajednice „Novi Surčin” na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
25

Odluka o privremenom finansiranju gradske opštine Surčin za 2014. godinu

Akti gradskih opština Surčin
26

Finansijski plan gradske opštine Surčin za period I – III 2014. godine

Akti gradskih opština Surčin
32

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća