» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Pokazatelj rasta potrošačkih cena u aprilu 2014. godine

Akti Grada
1

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju, zadacima i načinu rada Komisije za popis nepokretnosti kojima upravlja gradska opština Voždovac, mesne zajednice, preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zemun za 2013. godinu

Akti gradskih opština Zemun
11

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
13

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
17

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje sportskih programa i projekata iz budžeta gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
19

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na republičkim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade

Akti gradskih opština Zemun
20

Odluka o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola – nosilaca priznanja „Bukova diploma”

Akti gradskih opština Zemun
20

Odluka o ustanovljenju nagrade „Policajac meseca” i nagrade „Batrogasac meseca”

Akti gradskih opština Zemun
21

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
21

Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja i izboru novog člana komisije

Akti gradskih opština Zemun
21

Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnih prostora na kome je nosilac prava svojine grad Beograd, čiji je korisnik gradska opština Savski venac a kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor Savski venac”

Akti gradskih opština Savski venac
22

Rešenje o utvrđivanju rasporeda radnog vremena u Upravi i Javnom pravobranilaštvu gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija

Akti gradskih opština Barajevo
23

Rešenje o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih odnosa između gradske opštine Lazarevac i JPKP „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za informisanje „Radio– Lazarevac” u Lazarevcu za period januar–jun 2014. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o privremenom finansiranju gradske opštine Mladenovac za period januar–jun 2014. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP „Sopot”

Akti gradskih opština Sopot
31

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Sopot

Akti gradskih opština Sopot