» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
1

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Vračar za 2013. godinu

Akti gradskih opština Vračar
16

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika/odbornica u Skupštini gradske opštine Vračar i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Vračar
16

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
21

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
22

Rešenje o prestanku mandata direktora Sportsko-rekreativno obrazovnog centra „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
22

Rešenje o prestanku mandata zamenika direktora Sportsko-rekreativno obrazovnog centra „Vračar”– 22

Akti gradskih opština Vračar
22

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Sportsko-rekreativno obrazovnog centra„Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
23

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2013. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
31

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
32

Odluka o načinu sufinansiranja udruženja građana sredstvima iz budžeta gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
35

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta gradske opštine Zvezdara opredeljenih za sport

Akti gradskih opština Zvezdara
36

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta gradske opštine Zvezdara opredeljenih za kulturu

Akti gradskih opština Zvezdara
37

Odluka o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu jednokratne novčane pomoći pojedincima i porodicama sa područja gradske opštine Zvezdara (u stanju socijalne potrebe) sredstvima iz budžeta gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
38

Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
39

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz sredstava budžeta gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
39

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
43

Odluka o stavljanju van snage Odluke o uslovima za ostvarivanje prava i nosiocima prava na finansijsku pomoć iz budžeta gradske opštine Zvezdara 43 Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Beća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
43

Rešenje o obrazovanju opštinskog Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
45

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” za 2014. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
45

Cenovnik usluga koje Uprava gradske opštine Zvezdara pruža rećim licima

Akti gradskih opština Zvezdara
46

Odluka o drugoj izmeni Odluke o privremenom finansiranju gradske opštine Novi Beograd u periodu januar–mart 2014. godine

Akti gradskih opština Novi Beograd
48

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
50

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti: aktivnosti koje se odnose na podsticanje i razvoj poljoprivredne delatnosti u oblasti stočarstva

Akti gradskih opština Barajevo
51

Treća izmena i dopuna Rešenja o privremenom finansiranju gradske opštine Obrenovac u periodu januar–jun 2014. godine

Akti gradskih opština Obrenovac