» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda iz Beograda, ul. Kalemegdan br. 14

Akti Grada
1

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana generalne regulacije za Mesnu zajednicu Stepojevac, gradska opština Lazarevac

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za Mesnu zajednicu Brbovno, gradska opština Lazarevac

Akti Grada
4

Pokazatelj pada potrošačkih cena u maju 2014. godine

Akti Grada
4

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor – Voždovac”– 5

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o dopuni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica Banjica, Gornji Voždovac,Činovnička kolonija, Donji Voždovac, Autokomanda, Tešića kupatilo, Pašino brdo, Binogradi, Šumice, Dušanovac, Milorad Medaković, Milunka Savić, Braće Jerković, Mitrovo brdo, Kumodraž, Kumodraž I, Kumodraž II, Jajinci, Rakovica, Beli Potok, Pinosava, Zuce, Ripanj i Medaković III

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o drugoj izmeni Odluke o privremenom finansiranju gradske opštine Novi Beograd u periodu januar–jun 2014. godine

Akti gradskih opština Novi Beograd
10

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2013. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Savski venac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
50

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
60

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Čukarica za 2013. godinu 50 Rešenje o prestanku mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
60

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
60

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
60

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
61

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Kulturne ustanove „Galerija 73”

Akti gradskih opština Čukarica
61

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Kulturne ustanove „Galerija 73”

Akti gradskih opština Čukarica
61

Rešenje o prestanku mandata načelniku Uprave gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
61

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
61

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Arapovac

Akti gradskih opština Lazarevac
63

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija