» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2014. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
9

Odluka o izmeni Odluke o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta GO Čukarica za 2014. i 2015. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o razrešenju sekretara Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o imenovanju sekretara Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o razrešenju direktora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o razrešenju direktora Kulturne ustanove „Galerija 73”

Akti gradskih opština Čukarica
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturne ustanove „Galerija 73”

Akti gradskih opština Čukarica
11

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
11

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
11

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
11

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
12

Odluka o nazivima ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
13

Odluka o subvenciji JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
13

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Fonda za finansijsku pomoć obolelima od teških i retkih bolesti

Akti gradskih opština Barajevo
14

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
15

Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
15

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
16

Rešenje o prestanku funkcije v.d. direktora ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
16

Rešenje o imenovanju direktora ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
16

Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta GO Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Odluka o izboru projekata nevladnih organizacija koji se finansiraju iz budžeta GO Barajevo u oblasti aktivnosti koje se odnose na podsticanje i razvoj poljoprivredne delatnosti u oblasti stočarstva

Akti gradskih opština Barajevo
17

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
18

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
18

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
29

Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac