» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o obrazovanju Saveta za prava deteta grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
2

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Stari grad za 2014. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
8

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju aktivnosti korisnika sredstava budžeta gradske opštine Stari grad u 2014. i 2015. godini 8 Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
8

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
8

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
9

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Čukarica za 2014. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
15

Odluka o izmeni Odluke o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta GO Čukarica za 2014. i 2015. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
16

Odluka o dodeli nagrade opštine Čukarica „Matija Ban” za 2014. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
16

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
17

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
27

Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Odluka o izmeni Odluke o zaduženju gradske opštine Lazarevac za realizaciju kapitalnih investicionih projekata

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Prve izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac za period od 1. januara 2014. do 31. decembra 2014. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP „Toplifikacija” Lazarevac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Cenovnika broj 9033/2 od 6. decembra 2013. godine sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za parkiranje na opštim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za parkiranje na posebnim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika ostalih komunalnih usluga sa Odlukom 34

Akti gradskih opština Obrenovac