» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o izboru Komisije za privredu, budžet i finansije

Akti gradskih opština Voždovac
1

Rešenje o izboru Komisije za urbanizam i komunalnostambene delatnosti

Akti gradskih opština Voždovac
1

Rešenje o izboru Komisije za predstavke i žalbe

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o izboru Komisije za organizaciju i normativna akta

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o izboru Saveta za poljoprivredu

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o izboru Saveta za upravu i lokalnu samoupravu

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o izboru Saveta za energetiku, saobraćaj i telekomunikacije

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o izboru Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o izboru Saveta za obrazovanje, sport i omladinu

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o izboru Saveta za kulturu i informisanje

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o izboru Saveta za zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o izmeni i dopuni Statuta Javnog preduzeć a za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Odluka o Opštinskom veću gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
13

Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2005. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2004. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2004. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
31

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Preduzeća „Centar za razvoj lokalne ekonomije Novog Beograda” DOO

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Preduzeća „Centar za razvoj lokalne ekonomije Novog Beograda” DOO

Akti gradskih opština Novi Beograd
34

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
34

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
35

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
35

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
35

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji organa gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
38

Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
39

Odluka o Opštinskom veću gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
41

Odluka o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
45

Odluka o izmeni Odluke o Javnom pravobranilaš tvu opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
45

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Sopot za 2004. godinu

Akti gradskih opština Sopot
47

Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2005. godinu

Akti gradskih opština Sopot
49

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
49

Odluka o obrazovanju saveta mesnih zajednica na području gradske opštine Surčin i imenovanju članova

Akti gradskih opština Surčin
50

Odluka o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
51

Odluka o visini naknade za održavanje stambenih zgrada i čišćenje

Akti javnih komunalnih preduzeća
51

Odluka o visini naknade za korišćenje garaža, garažnih mesta i boksova

Akti javnih komunalnih preduzeća
52

Odluka o sprovođenju Rešenja gradonačelnika grada Beograda br. 38-572/04-G – cena vode i usluge kanalizacije

Akti javnih komunalnih preduzeća
52

Odluka o usvajanju cenovnika pogrebnih usluga

Akti javnih komunalnih preduzeća
53

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije

Akti javnih komunalnih preduzeća
54

Odluka o cenama pijačnih usluga

Akti javnih komunalnih preduzeća
58

Odluka o cenama dimničarskih usluga za domaćinstva u sistemu objedinjene naplate

Akti javnih komunalnih preduzeća
59

Rešenje u utvrđivanju cena usluga iznošenja smeća

Akti javnih komunalnih preduzeća
60

Cenovnik usluga Javnog preduzeća „Ada Ciganlija”

Akti javnih komunalnih preduzeća