» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Markovac, zaseok Crkvine, gradska opština Mladenovac

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Selo Mladenovac, gradska opština Mladenovac

Akti Grada
3

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
18

Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja objektima

Akti gradskih opština Voždovac
18

Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja objektom u Ulici ustaničkoj 125/I u Beogradu

Akti gradskih opština Voždovac
19

Odluka o ukidanju Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
20

Odluka o izmenama Odluke o održavanju čistoće u posebnom naseljenom mestu gradske opštine Voždovac – Ripnju

Akti gradskih opština Voždovac
20

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
20

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac – 20

Akti gradskih opština Voždovac
20

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsednika gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata zamenika predsednika gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Veća Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog preduzeća „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o određivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja JP „Poslovni prostor – Voždovac” sa Odlukom

Akti gradskih opština Voždovac
23

Odluka o izmenama Statuta Javnog preduzeća „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
25

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2016. godinu

Akti gradskih opština Zemun
48

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
49

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
49

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata zameniku predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
49

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Veća Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
49

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Ustanove kulture „Parobrod” za 2016. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
50

Rešenje o davanju saglasnosti na zaključeni Ugovor o dugoročnom kreditu JP SRPC „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
50

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju budžetskog fonda za zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Lazarevac
50

Odluka o načinu finansiranja Programa udruženja iz budžeta Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
52

Odluka o izmeni Odluke o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
54

Odluka o zadovoljenju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
57

Odluka o stalnim manifestacijama iz oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Mladenovac – 57

Akti gradskih opština Mladenovac