» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o obrazovanju robnih rezervi Grada Beograda

Akti Grada
3

Odluka o učeničkim i studentskim stipendijama

Akti Grada
7

Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u Gradu Beogradu

Akti Grada
10

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Odluka o izradi plana detaljne regulacije bloka između ulica Mihaila Avramovića i Joce Jovanovića, gradska opština Savski venac

Akti Grada
22

Odluka o izmeni Odluke o izradi plana detaljne regulacije „Ciglana uz Batajnički put”, Gradska opština Zemun

Akti Grada
22

Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela Bloka 12, Gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
24

Odluka o podizanju spomen-obeležja JeleniŠantić

Akti Grada
24

Izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2016. godinu

Akti Grada
74

Rešenje o razrešenju zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
74

Rešenje o imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
74

Rešenje o izmeni Rešenja broj 3-811/14-S od22. jula 2014. godine, 3-1039/14-S od 18. septembra2014. godine, 3-498/15-S od 23. juna 2015. godine i3-692/15-S od 15. septembra 2015. godine o određivanju predstavnika Grada Beograda u Skupštini Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd DOO

Akti Grada
75

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
79

Zaključak o angažovanju eksterne revizije Završnog računa budžeta Grada Beograda za 2015. godinu

Akti Grada
79

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
79

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2016. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
100

Rešenje o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
101

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
101

Rešenje o prestanku funkcije pravobranioca Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
101

Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans Programa poslovanja Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
101

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo