» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o potvrđivanju Sporazuma o saradnji i prijateljstvu između Grada Beograda (Republika Srbija) i Grada Berna (Švajcarska konfederacija)

Akti Grada
1

Izmene i dopune Plana detaljne regulacije centralne zone Obrenovca za područje Bloka 3D, gradska opština Obrenovac

Akti Grada
25

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
26

Odluka o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
26

Odluka o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
26

Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
26

Rešenje o prestanku funkcije zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
26

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
27

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
27

Rešenje o prestanku funkcije predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
27

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
27

Rešenje o prestanku funkcije članova Veća Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
27

Odluka o izboru predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
28

Odluka o izboru zamenika predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
28

Odluka o izboru članova Veća Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
28

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad zbog izbora na funkciju

Akti gradskih opština Stari grad
28

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
29

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljnih lica u organima Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
29

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
29

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
30

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
30

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
30

Rešenje o postavljnju sekretara Skupštine Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
30

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
30

Rešenje o izboru zamenika predsednika Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
30

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
31

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
31

Rešenje o obrazovanju Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Sopot