» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o podizanju spomenika Konfuciju

Akti Grada
1

Odluka o podizanju spomenika Zambilu Zabajevu

Akti Grada
1

Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Akti Grada
6

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog urbanističkog preduzeća

Akti Grada
9

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”

Akti Grada
12

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije”

Akti Grada
16

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebne usluge”

Akti Grada
19

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo – Beograd”

Akti Grada
22

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Akti Grada
26

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Javno osvetljenje” Beograd

Akti Grada
30

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace”

Akti Grada
33

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni organizovanja Veterinarske ustanove „Veterina Beograd” iz ustanove u Javno komunalno preduzeće „Veterina Beograd”

Akti Grada
35

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”

Akti Grada
39

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća Beogradvode”

Akti Grada
42

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane”

Akti Grada
45

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija” Beograd

Akti Grada
50

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko aobraćajno preduzeće „Beograd”

Akti Grada
54

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put”

Akti Grada
57

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd

Akti Grada
61

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”

Akti Grada
64

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd „Sava centar”

Akti Grada
67

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljaenje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd „Beogradska tvrđava”, Beograd – 67

Akti Grada
70

Plan detaljne regulacije kompleksa benzinskih stanica sa pratećim sadržajima na orijentacionoj stacionaži od km 557+634 do km 560+212 infrastrukturnog koridora auto-puta E-70, granicaHrvatske – Beograd (Dobanovci), gradske opštine Zemun i Surčin

Akti Grada
89

Program sprovođenja mera tehničke zaštite objekata i prostornih kulturno-istorijskih celina na teritoriji grada Beograda utvrđenih za kulturna dobra

Akti Grada
91

Rešenje o dodeli naziva trga na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti Grada
91

Rešenje o dodeli naziva ulica na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti Grada
91

Rešenje o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti Grada
91

Rešenje o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Čukarica

Akti Grada
92

Rešenje o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti Grada
92

Rešenje o razrešenju člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
92

Rešenje o imenovanju člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
92

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Veterina Beograd”

Akti Grada
92

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Veterina Beograd”

Akti Grada
93

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda

Akti Grada
93

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda

Akti Grada
93

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada