» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o dopuni Odluke o mreži osnovnih škola u Beogradu

Akti Grada
1

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

Akti Grada
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o načinu, uslovima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava u okviru mera i aktivnosti za podršku razvoja ženskog preduzetništva koje se finansiraju iz budžeta Grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o određivanju lokacija centara za sakupljanje otpada

Akti Grada
2

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o merilima i kriterijumima za učešće korisnika i njegovih srodnika obaveznih na izdržavanje u troškovima pomoći u kući, dnevnog boravka, privremenog smeštaja i stanovanja uz podršku

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo bloka između ulica: Brankove, Zeleni venac, Kraljice Natalije i Jug Bogdanove, gradska opština Savski venac

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju saobraćajnice Partizanski put (Dragoslava Srejovića) sa pripadajućom infrastrukturom, dogradnju rezervoara i rekonstrukciju crpne stanice „Pionir”, deonica od Volgine do Jovanke Radaković

Akti Grada
5

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Tadeuša Košćuška, Cara Dušana, Rige od Fere i Strahinjića Bana, gradska opština Stari grad

Akti Grada
5

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u maju 2016. godine

Akti Grada
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o razrešenju glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o razrešenju zamenika glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o imenovanju zamenika glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Palilula za 2015. godinu

Akti gradskih opština Palilula
41

Odluka o dodeli odborničkih mandata

Akti gradskih opština Čukarica