» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2016. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
16

Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica” sa Zakonom o javnim preduzećima

Akti gradskih opština Čukarica
20

Odluka kojom Gradska opština Čukarica izuzima od JP „Poslovni prostor opštine Čukarica” poslovni prostor

Akti gradskih opština Čukarica
20

Odluka kojom Gradska opština Čukarica izuzima od JP „Poslovni prostor opštine Čukarica” poslovni prostor u objektu Kulturnog centra „Čukarica” – 20

Akti gradskih opština Čukarica
21

Odluka kojom Gradska opština Čukarica ustupa Kulturnom centru „Čukarica” pravo upravljanja i korišćenja poslovnog prostora

Akti gradskih opština Čukarica
21

Rešenje o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
22

Rešenje o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
22

Rešenje o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
22

Rešenje o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
22

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
22

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o razrešenju člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o imenovanju člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
24

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
24

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
24

Rešenje o razrešenju direktora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
24

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
24

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
24

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
26

Odluka o budžetu Gradske opštine Mladenovac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
57

Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje „DIP Mladenovac” na period od četiri godine

Akti gradskih opština Mladenovac
58

Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Mladenovac”, Mladenovac na period od četiri godine

Akti gradskih opština Mladenovac
59

Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Pijace Mladenovac”, Mladenovac na period od četiri godine

Akti gradskih opština Mladenovac
60

Oglas o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac