» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Pravilnik o izmeni Pravilnika o radu autotaksi prevoznika na Aerodromu „Nikola Tesla” Beograd

Akti Grada
1

Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsednika i članova Privremenog organa Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije sekretara Privremenog organa Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o izboru Veća Gradske opštine Voždovac 4 Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora

Akti gradskih opština Zemun
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Rešenje o razrešenju Izborne komisije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
10

Rešenje o obrazovanju Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
10

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
11

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
11

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
11

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
30

Rešenje o prestanku funkcije članu Veća Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
30

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
30

Rešenje o prestanku funkcije člana i imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
31

Odluka o potvrđivanju odborničkih mandata u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
32

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
32

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
32

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
32

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
32

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
33

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
33

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenice predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
33

Rešenje o prestanku funkcije članova Veća Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
33

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
33

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
34

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
34

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
34

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
34

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
35

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
35

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
35

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
36

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
36

Rešenje o izboru članova Administrativne komisije

Akti gradskih opština Grocka
36

Rešenje o izboru članova Mandatne komisije – 36

Akti gradskih opština Grocka
37

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
38

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Lazarevac – 38

Akti gradskih opština Lazarevac
38

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
38

Rešenje o prestanku mandata predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
38

Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Rešenje o prestanku mandata članovima Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Rešenje o prestanku funkcije direktora Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Rešenje o prestanku funkcije direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
39

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
40

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
40

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
40

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
40

Rešenje o izboru članova Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
41

Rešenje o izboru članova Mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
41

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
41

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
41

Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora za potvrđivanje mandata odbornicima novog saziva Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
42

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
42

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
43

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
43

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
43

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
43

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
43

Rešenje o izboru članova Veća GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin
44

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin zbog izbora na funkciju

Akti gradskih opština Surčin
44

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
44

Odluka o završnom računu budžeta opštine Surčin za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
60

Odluka o usvajanju početnog likvidacionog Izveštaja Javnog preduzeća „Agrar Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
61

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
61

Rešenje o izboru članova Komisije za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
61

Rešenje o izboru članova Komisije za propise Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
62

Rešenje o imenovanju članova Saveta za budžet i finansije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin