» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beorada

Akti Grada
3

Odluka o izmeni Odluke o javnoj rasveti

Akti Grada
3

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome grad ima posebna svojinska ovlašćenja

Akti Grada
9

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode”

Akti Grada
9

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija”, Beograd

Akti Grada
10

Odluka o izmenama Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Akti Grada
10

Odluka o izmeni Odluke o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Akti Grada
11

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd” Beograd

Akti Grada
11

Odluka o izmenama Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd „Beogradska tvrđava”, Beograd

Akti Grada
12

Odluka o izmenama Odluke o promeni organizovanja Veterinarske ustanove „Veterina Beograd” iz ustanove u Javno komunalno preduzeće „Veterina Beograd”

Akti Grada
13

Odluka o usvajanju Projekta javno-privatnogpartnerstva u obavljanju komunalne delatnosti prigradskog i lokalnog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
13

Plan detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora od Hitne pomoći do Ulice Venizelosove, gradske opštine Savski venac, Vračar, Palilula i Stari grad

Akti Grada
27

Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Akti Grada
27

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Akti Grada
28

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beorada

Akti Grada
34

Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beorada

Akti Grada
35

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace” sa Cenovnikom

Akti Grada