» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o izmeni Odluke o mreži osnovnih škola u Beogradu

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog komunalnog preduzeća „Veterina Beograd” sa Cenovnikom

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode i odvođenja otpadnih voda Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija” sa Odlukom

Akti Grada
4

Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2015. godinu sa Izveštajem o izvršenju budžeta Gradske opštine Barajevo za period 1. januar – 31. decembar 2015. godine

Akti gradskih opština Barajevo
32

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2016. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
52

Odluka o unutrašnjem uređenju Uprave Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
59

Odluka o dodeli isključivog prava za obavljanje komunalnih usluga JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
59

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
59

Rešenje o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
60

Rešenje o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
61

Rešenje o postavljenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
61

Rešenje o razrešenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
61

Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
61

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
62

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova nadzornih odbora Direkcije za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP i JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
63

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
63

Rešenje o davanju saglasnosti na Drugi rebalans Programa poslovanja Direkcije za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP

Akti gradskih opština Barajevo
63

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o radu Direkcije za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP

Akti gradskih opština Barajevo
63

Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans Programa poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
63

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
64

Poslovnik o radu Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
66

Rešenje o prestanku dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
66

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
66

Odluka o izmeni Odluke o subvencijama cena komunalnih usluga na teritoriji gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
66

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
66

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
67

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
67

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
67

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
67

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac