» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skuštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
95

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o nagradama Gradske opštine Lazareac

Akti gradskih opština Lazarevac
95

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
99

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
103

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
107

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
107

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
107

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
108

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
108

Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
108

Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
108

Rešenje o prestanku mandata člana Mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
108

Rešenje o prestanku mandata člana Mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
109

Rešenje o izboru člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
109

Rešenje o izboru članova Mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
109

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazareac

Akti gradskih opština Lazarevac
109

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JP „Toplifikacija” Lazarevac iz 2015. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
110

Rešenje o davanju saglasnosti na Prve izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac za period od 1. januara 2016. do 31. decembra 2016. godine

Akti gradskih opština Lazarevac