» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 32-2023, izdat 2023-05-22
veličina 295.29 Kb
1

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije za objekte Termoelektrane „Nikola Tesla A” sa pripadajućom deponijom, gradska opština Obrenovac

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namenana životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za blokove između ulica Zabljačke i Bajdine, blokovi E1-E9, gradska opštinaZvezdara

Akti Grada
3

Rešenje o prestanku dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Rešenje o razrešenju dužnosti zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Rešenje o osnivanju Saveta opštine za bezbednost saobraćaja na putevima

Akti gradskih opština Rakovica
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2016. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
22

Odluka o finansiranju programskih aktivnosti korisnika sredstava budžeta GO Čukarica za 2017. i 2018. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
22

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o imenovanju predsednice Nadzornog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje kojim se daje saglasnost na Odluku o visini naknade za usluge u vezi sa sahranjivanjem sa Odlukom

Akti gradskih opština Čukarica
24

Rešenje kojim se daje saglasnost na Odluku o cenama pijačnih usluga na pijacama i privremenim objektima na području opštine Čukarica kojim upravlja JP „Poslovni prostor opštine Čukarica” sa Odlukom

Akti gradskih opština Čukarica
26

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2016. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
49

Odluka o načinu odlaganja kućnog smeća i smeća sa javnih površina na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
49

Rešenje o razrešenju direktora Ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
49

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
49

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – kapitalnih subvencija JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
50

Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans programa poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
50

Rešenje o davanju saglasnosti na Treći rebalans Programa poslovanja Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
50

Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo