» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
1

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2016. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
14

Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o službenim putovanjima

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd” sa Zakonom o javnim preduzećima

Akti gradskih opština Novi Beograd
30

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
32

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi Gradske opštine Novi Beograd 31 Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
32

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativno-mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
32

Rešenje o izboru članova Komisije za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
32

Rešenje o izboru članova Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Rešenje o dopuni Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članu Saveta Mesne zajednice „Bežanijski blokovi” Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Saveta Mesne zajednice „Dr Ivan Ribar” Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabran

Akti gradskih opština Savski venac
34

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
34

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o pravobranilaštvu Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
34

Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
38

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe uređivanja površina oko stambenih zgrada na teritoriji gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
38

Odluka o ispravci Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome nosilac pravo korišćenja ima Gradska opština Savski venac („Službeni list Grada Beograda”, br. 59/14 i 27/16)

Akti gradskih opština Savski venac
38

Odluka o ispravci Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju ulica po zonama na teritoriji opštine Savski venac broj 06-5-6/2001-I-01,22. novembra 2001. godine („Službeni list Grada Beograda”, broj 25/01)

Akti gradskih opština Savski venac
38

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti člana Veća Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
39

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
39

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
39

Rešenje o imenovanju upravitelja Fondacije „Mijodrag Stanojević”

Akti gradskih opština Savski venac
39

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora i članova Upravnog odbora Fondacije „Mijodrag Stanojević”

Akti gradskih opština Savski venac