» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki

Akti Grada
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Odluka o dodeli zvanja počasni građanin Gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o petom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
22

Odluka o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
22

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
23

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o izuzimanju i prenosu prava korišćenja i upravljanja poslovnim prostorom

Akti gradskih opština Voždovac
23

Odluka o osnivanju „Humanitarne fondacije – srcem za Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o izboru Saveta za mlade

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o izboru Saveta za obrazovanje, sport i omladinu

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o izboru Saveta za zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o izboru Saveta za kulturu i informisanje

Akti gradskih opština Voždovac
26

Rešenje o izboru Saveta zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Voždovac
26

Rešenje o izboru Saveta za energetiku, saobraćaj i telekomunikacije

Akti gradskih opština Voždovac
26

Rešenje o izboru Saveta za upravu i lokalnu samoupravu

Akti gradskih opština Voždovac
26

Rešenje o izboru Saveta za poljoprivredu

Akti gradskih opština Voždovac
27

Rešenje o izboru Komisije za ravnopravnost polova

Akti gradskih opština Voždovac
27

Rešenje o izboru Komisije za organizaciju i normativna akta Skupštine

Akti gradskih opština Voždovac
27

Rešenje o izboru Komisije za predstavke i žalbe

Akti gradskih opština Voždovac
27

Rešenje o izboru Komisije za urbanizam i komunalno-stambene delatnosti

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o izboru Komisije za privredu, budžet i finansije

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o postavljenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora „Voždovački centar – Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora „Voždovački centar – Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JP „Poslovni prostor – Voždovac” sa Statutom

Akti gradskih opština Voždovac
36

Rešenje o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
38

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
38

Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
48

Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
50

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava gradske opštine Zvezdara za potrebe nabavke i ugradnje opreme za uvođenje sistema video nadzora u objektu policijske stanice Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
50

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
52

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
52

Rešenje o izboru člana Veća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
52

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenice opštinske pravobraniteljke gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
52

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenice opštinske pravobraniteljke gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
53

Rešenje o postavljenju zamenika opštinske pravobraniteljke gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
53

Rešenje o postavljenju zamenice opštinske pravobraniteljke gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
53

Rešenje o postavljenju zamenika opštinske pravobraniteljke gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
53

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp Zvezdara” sa Statutom

Akti gradskih opština Zvezdara