» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2016. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
16

Odluka o zaštitniku građana u Gradskoj opštini Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
20

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
21

Odluka o prestanku sa radom JP „Poslovni prostor Gradske opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
21

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
22

Rešenje o postavljenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
22

Rešenje o razrešenju direktorke Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
22

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
22

Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
23

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
23

Rešenje o razrešenju predsednice i prestanku mandata članova Upravnog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
23

Rešenje o izboru predsednice i članova Upravnog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
23

Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
30

Odluka o poveravanju na upravljanje seoskih, poljskih i nekategorisanih puteva JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
32

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove kulture Centar za kulturu Barajevo 30 Odluka o pokretanju postupka likvidacije Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo JP 31 Rešenje o razrešenju direktora Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
32

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Direkcije za razvoj i izgradnju gradske opštine Barajevo JP

Akti gradskih opština Barajevo
33

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
33

Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
40

Odluka o izmenama Odluke o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave na teritoriji gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
40

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
41

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje „DIP Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac
43

Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena Gradske opštine Mladenovac u nazivu sportskog udruženja „FK Mladenovac” u osnivanju

Akti gradskih opština Mladenovac
43

Rešenje o razrešenju direktora JP DIP „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
43

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP DIP „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac