» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 63-2023, izdat 2023-09-12
veličina 286.71 Kb
1

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
2

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
2

Odluka o izboru zamenice predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
3

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
3

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
3

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
3

Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2017. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
28

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
28

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
28

Rešenje o prestanku funkcije v.d. direktora ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
28

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Četvrti rebalans Programa poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo za 2017. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
29

Rešenje o imenovanju privremenih saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
30

Odluka Skupštine Gradske opštine Mladenovac broj I-00-06-1-14/4/2017 od 19. oktobra 2017. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
30

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
30

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
30

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac